Serwis Internetowy Polskiej Grupy EMR (Electron Magnetic Resonance). Jest to strona portalu, którego jednym z podstawowych zadań jest dostarczanie informacji dotyczących działalności Grupy.

Przesłanie

Witamy na stronie internetowej Polskiej Grupy EMR

Drogie Koleżanki i Koledzy,

Polska Grupa EMR [PGEMR] kontynuje działalność dla dobra środowiska EMR (EPR) w Polsce w oparciu o nowe zasady wypracowane na ostatnim Zebraniu Sprawozdawczym Polskiego Towarzystwa Elektronowego Rezonansu Paramagnetycznego [PTEPR], które odbyło się w czasie trwania Pierwszego Forum EMR-PL w dniu 20 maja 2010 r. w Rzeszowie, a które było jednocześnie Zebraniem Inaugurującym Polska Grupę EMR. Sprawozdanie, wraz z załącznikami, oraz Protokół z Zebrania, a także Krótki Raport dotyczący Forum (wraz z serią zdjęć) są dostępne na tej stronie lub pod odpowiednimi linkami.

Drugie Zebranie Polskiej Grupy EMR (PG EMR) odbyło się w dniu 17 maja 2012r. w Hucisku, w czasie trwania II Forum EMR-PL.

W wyniku głosowań nastepujące osoby zostały jednogłośnie wybane członkami Zarządu:
1. Przewodniczący, prof. Cz. Rudowicz, IF ZUT
2. I Vice Przewodniczący (osoba organizująca dane Forum): prof. K. Dzieliński, IF PCz
3. II Vice Przewodniczący (osoba organizująca następne Forum): prof. Z. Sojka, WCh UJ
4. Sekretarz (osoba nominowana przez Przewodniczącego): dr D. Piwowarska, IF ZUT
5. Poprzedni Bezpośredni Przewodniczący (z ang. Immediate Past Chairman) - wakant
6. Członek Zarządu: Dr I. Stefaniuk, IF UR
Niewybieralny członek - Webmaster stron internetowych: mgr B. Cieniek, IF UR

Zgodnie z przyjętym na pierwszym zebraniu grupy EMR-PL modelem, zrezygnowaliśmy ze Statutu i składek, a członkostwo PGEMR rozszerzono na wszystkie osoby zajmujące się szeroko pojętą tematyką badań EMR (EPR). Członkowie będą przyjmowani na podstawie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego, a podane tam dane pozwolą na uaktualnienie listy adresowej.

Mamy nadzieje, ze strona internetowa przyczyni się do lepszej integracji środowiska związanego z badaniami EMR (EPR) w Polsce.

Pozdrawiając serdecznie, czekamy na propozycje od Koleżanek i Kolegów jak ulepszyc nową stronę internetową (email: pgemr@if.univ.rzeszow.pl, crudowicz@zut.edu.pl, istef@univ.rzeszow.pl lub webmaster: cieniek@if.univ.rzeszow.pl).

Czesław Rudowicz
Przewodniczący
Polska Grupa EMR