Przesłanie Przewodniczącego Polskiej Grupy EMR
*** Witamy na nowej stronie internetowej Polskiej Grupy EMR ***
Drodzy Koleżanki i Koledzy,

Polska Grupa EMR [PG EMR] istnieje od 20 maja 2010 r, kiedy na Zebraniu Inauguracyjnym podczas Pierwszego Forum EMR-PL w Rzeszowie podjęto decyzję o przekształceniu Polskiego Towarzystwa Elektronowego Rezonansu Paramagnetycznego (PT EPR) w oparciu o nowe zasady.

Zgodnie z przyjętym modelem, zrezygnowaliśmy ze Statutu i składek członkowskich, a nieformalne członkostwo w PG EMR rozszerzono na wszystkie osoby zajmujące się szeroko pojętą tematyką badań EMR (EPR/ESR). Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swoich danych kontaktowych pocztą elektroniczną do Sekretarza PG EMR, aby zaktualizować listę adresów.

Strona internetowa ma ułatwić przekazywanie informacji o działalności PG EMR, kolejnych Forach EMR-PL odbywających się co dwa lata w innym ośrodku, oraz Zebraniach Sprawozdawczych PG EMR. Mamy nadzieje, ze nowa strona internetowa może także ułatwić kontakty pomiędzy osobami zainteresowanymi badaniami EMR (EPR/ESR) oraz ich zastosowaniami, a przez to przyczyni się do lepszej integracji środowiska EMR (EPR/ESR) w Polsce.

Zdjęcie grupowe uczestników ostatniego Forum EMR-PL

Czekamy na propozycję od Koleżanek i Kolegów jak ulepszyć nową stronę internetową opracowaną przez Dr Alinę Zalewską w konsultacji z członkami Zarządu Polskiej Grupy EMR.

Pozdrawiam serdecznie,

Czesław Rudowicz
Przewodniczący
Polska Grupa EMR

2 marca, 2017