Special Issue of Applied Magnetic Resonance dedicated to Polish EMR Group meeting-2018

Uzyskaliśmy zgodę na wydanie specjalnego  numeru w Applied Magnetic Resonance (AMR), Wydawnictwo Springer, w którym po recenzji i akceptacji mogą się znaleźć się prace uczestników naszej najbliższej konferencji,

 V Forum PG EMR/EPR -2018.

Główny redaktor AMR, Profesor  Kev M. Salikhov (Zavoisky Physical-Technical Institute, RAS, Kazan, Russian Federation) przesłał nam osobiście wymagania stawiane pracom przyjmowanym do publikacji w tym czasopiśmie. Według niego prace powinny przedstawiać wyniki nierutynowych zastosowań spektroskopii EPR, w tym  nowe procedury eksperymentalne lub nowe podejścia teoretyczne.

Numer ma być prezentacją stanu badań naukowych z zastosowaniem elektronowego magnetycznego rezonansu w Polsce. Dlatego będzie on zatytułowany jako: Special Issue of Applied Magnetic Resonance dedicated to Polish EMR Group meeting-2018.

Wymaga to jak najlepszego zaprezentowania Polskiej Grupy EMR/EPR !

 Prace należy składać drogą elektroniczną za pośrednictwem redakcji pod adresem:

www.editorialmanager.com/apmr

Krótka instrukcja sposobu przygotowania manuskryptu
Participants of the conference are welcome to submit their contributions to the special issue of Applied Magnetic Resonance (http://www.springer.com/materials/journal/723). The papers should present results of the original research which meet the requirements given in Aims and Scope of Applied Magnetic Resonance and be prepared according to "Instructions for Authors" found at the journal's website above. It is recommended that the participants check the "Free Sample Articles" option to familiarize themselves with the style of the latest articles published in Applied Magnetic Resonanc . The papers will undergo the conventional refereeing procedure by two referees.
The papers should be submitted electronically via the Editorial Manager at www.editorialmanager.com/apmr.

submission deadline to Applied Magnetic Resonance Special Issue          15 June 2018                             

POWRÓT