V Forum EMR

Wrocław/Kudowa Zdrój

05 - 08 czerwca 2018

honorowy patronat

 Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Adam Jezierski


EMR = EPR = ESR

Elektronowy Rezonans Magnetyczny
Elektronowy Rezonans Paramagnetyczny
Elektronowy Rezonans Spinowy