ważne terminy

 

ostateczne terminy:

 nadsylania zgłoszeń na konferencję          15 marca 2018

 opłaty konferencyjnej i hotelu          20 kwietnia 2018

nadsyłania abstraktów                    15 maja 2018

nadsyłania prac do Applied Magnetic Resonance Special Issue      15 czerwiec 2018                    

POWRÓT