Komitet Naukowy V Forum EMR/EPR

Julia Jezierska, Uniwersytet Wrocławski

Adam Jezierski, Uniwersytet Wrocławski

Czesław Rudowicz, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Zbigniew Sojka, Uniwersytet Jagielloński

Maria Jerzykiewicz, Uniwersytet Wrocławski

Alina Bieńko, Uniwersytet Wrocławski

Małgorzata Komorowska, Politechnika Wrocławska

Andrzej Ożarowski, Florida State University

Jerzy Krzystek, Florida State University

Piotr Pietrzyk, Uniwersytet Jagielloński

POWRÓT