Scientific Committee

Julia Jezierska, University of Wrocław

Adam Jezierski, University of Wrocław

Czesław Rudowicz, West Pomeranian University of Technology Szczecin

and Adam  Mickiewicz University in Poznań  

Zbigniew Sojka, Jagiellonian University

Maria Jerzykiewicz, University of Wrocław

Alina Bieńko, University of Wrocław

Małgorzata Komorowska, Wrocław University of Technology

Andrzej Ożarowski, Florida State University

Jerzy Krzystek, Florida State University

Piotr Pietrzyk, Jagiellonian University

RETURN