2024
VII FORUM Polskiej Grupy EMR

Najbliższe zebranie Polskiej Grupy EMR odbędzie się na VII Forum organizowanym przez ośrodek zielonogórski.

wrzesień 2022
VI FORUM Polskiej Grupy EMR
czewiec 2018
V FORUM Polskiej Grupy EMR - Wrocław
27 czewiec 2016
IV FORUM Polskiej Grupy EMR - Poznań
24 czewiec 2014
17 maj 2012
20 maj 2010
I FORUM Polskiej Grupy EMR - Rzeszów

Protokół z połączonego Zebrania Sprawozdawczego Polskiego Towarzystwa Elektronowego Rezonansu Paramagnetycznego oraz Zebrania Inaugurującego Polską Grupę EMR (EPR) jakie odbyło się w dniu 20 maja 2010r. w Rzeszowie w czasie trwania I Forum EMR-PL jest dostępny do wglądu:

przycisk pobierz   Sprawozdanie Przewodniczącego Polskiej Grupy EMR za okres od 24.04.2007 do 19.05.2010
przycisk pobierz   Protokół z Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Polskiej Grupy EMR
przycisk pobierz   Lista obecności