Przesłanie Przewodniczącego Polskiej Grupy EMR
*** Witamy na zaktualizowanej stronie internetowej Polskiej Grupy EMR ***

Drogie Koleżanki i Koledzy,

Polska Grupa EMR [PG EMR] istnieje od 20 maja 2010 r, kiedy na Zebraniu Inauguracyjnym, które odbyło się podczas Pierwszego Forum EMR-PL w Rzeszowie podjęto decyzję o przekształceniu Polskiego Towarzystwa Elektronowego Rezonansu Paramagnetycznego [PT EPR] w oparciu o nowo opracowane zasady. Zgodnie z przyjętym wówczas modelem, zrezygnowaliśmy ze Statutu i składek członkowskich, a nieformalne członkostwo w PG EMR zostało rozszerzone na wszystkie osoby zajmujące się szeroko pojętą tematyką badań EMR (EPR/ESR). Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swoich danych kontaktowych pocztą elektroniczną do Sekretarza PG EMR, abyśmy mogli zaktualizować listę adresową.

Strona internetowa ma ułatwić przekazywanie informacji o działalności PG EMR. Obejmuje to: (i) kolejne Fora EMR-PL organizowane pod patronatem Polskiej Grupy EMR i odbywające się co dwa lata w mieście danego Lokalnego Komitetu Organizacyjnego lub w pobliskim atrakcyjnym miejscu, (ii) Zebrania Sprawozdawcze PG EMR, oraz (iii) rozpowszechnianie ogłoszeń o międzynarodowych konferencjach związanych z EMR. Mamy nadzieje, ze zaktualizowana strona internetowa może także ułatwić kontakty pomiędzy osobami zainteresowanymi badaniami EMR (EPR/ESR) oraz ich zastosowaniami, a przez to przyczyni się do lepszej integracji środowiska EMR (EPR/ESR) w Polsce.

Zdjęcie grupowe uczestników ostatniego Forum EMR-PL

Czekamy na propozycje od Koleżanek i Kolegów jak ulepszyć naszą stronę internetową opracowaną w konsultacji z członkami Zarządu Polskiej Grupy EMR.

Pozdrawiam serdecznie,

Czesław Rudowicz
Przewodniczący
Polska Grupa EMR

14 stycznia, 2020

PS. Mam przyjemność zaprosić Państwa do udziału w VI Forum EMR-PL, które odbędzie się w Szczecinie w dniach 2–5 czerwca 2020 r. Forum to jest wyjątkowe, ponieważ będziemy obchodzić 10. rocznicę naszego istnienia.