Witamy na stronach Polskiej Grupy Elektronowego Rezonansu Magnetycznego (PG-EMR)

Polska Grupa EMR istnieje od 20 maja 2010 r, kiedy na zebraniu inaugurującym, które odbyło się podczas Pierwszego Forum EMR-PL w Rzeszowie, podjęto decyzję o przekształceniu Polskiego Towarzystwa Elektronowego Rezonansu Paramagnetycznego w oparciu o nowo opracowane zasady. Zgodnie z przyjętym wówczas modelem, zrezygnowaliśmy ze Statutu i składek członkowskich, a nieformalne członkostwo w PG-EMR zostało rozszerzone na wszystkie osoby zajmujące się szeroko pojętą tematyką badań EMR (EPR/ESR). Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swoich danych kontaktowych pocztą elektroniczną do Sekretarza PG-EMR, co pozwoli na bieżąco aktualizować listę adresową członków.

Zdjęcie grupowe uczestników Forum EMR-PL

Strona internetowa ma ułatwić przekazywanie informacji o działalności PG-EMR. Działalność ta obejmuje w pierwszej kolejności (i) organizowanie kolejnych konferencji Fora EMR-PL pod patronatem PG-EMR, które odbywają się co dwa lata w mieście danego Lokalnego Komitetu Organizacyjnego lub w pobliskim atrakcyjnym miejscu, (ii) Zebrania Sprawozdawcze PG-EMR oraz (iii) rozpowszechnianie ogłoszeń o działalności zagranicznych i krajowych grup badawczych oraz organizowanych konferencjach związanych z EMR. Mamy nadzieję, ze zaktualizowana strona internetowa może ułatwić kontakty pomiędzy osobami zainteresowanymi badaniami EMR (EPR/ESR), a przez to przyczyni się do lepszej integracji środowiska w Polsce.

W imieniu Zarządu PG-EMR,

Piotr Pietrzyk
Przewodniczący

Czesław Rudowicz
Przewodniczący Założyciel