Uczestników III Forum EMR-PL prosimy o przygotowanie abstraktów wystąpień konferencyjnych w języku polskim lub angielskim w formacie Word lub Open Office (szablon:docpdf) i wysłanie ich na adres 3forum-emr@chemia.uj.edu.pl do dnia 16 maja 2014. Jako publikację pokonferencyjną planujemy wydanie nadesłanych materiałów w formie książki abstraktów z numerem ISBN. Długość abstraktu (zgodnego z szablonem) nie może przekroczyć 5 stron.

Wzorem poprzedniego Forum oprócz materiałów konferencyjnych, zostanie wydany w roku 2015 specjalny numer Nukleoniki z recenzowanymi publikacjami pokonferencyjnymi w języku angielskim. Zeszyt Nukleoniki podsumowujący II Forum EMR-PL można znaleźć pod linkiem: Nukleonika 2013, vol.58, no.3

Autorzy przyjętych wystąpień ustnych zostaną poinformowani o tym fakcie mailowo do dnia30 maja 2014.

Maksymalne wymiary posterów to 80 x 120 cm