DO POBRANIA

poniedziałek, 23 czerwca

8.30 – 9.45

 

Rejestracja

9.45 – 10.00

 

Otwarcie konferencji

Sesja materiałowa

10.00 – 10.45

 

Wykład plenarny - Jerzy Krzystek

EPR w wysokich częstościach i silnych polach magnetycznych

10.45 – 11.15

 

Wykład - Nikos Guskos

Magnetic resonance study of co-modified (M,N)-TiO2 (M=Fe(III), Ni(II) and Co(II))

11.15 – 11.40

 

Przerwa kawowa

11.40 – 12.10

 

Wykład - Maria Augustyniak-Jabłokow

ESR study of conductive carbon materials

12.10 – 12.30

 

Komunikat - Szymon Łoś

Unusual electron magnetic resonance effect observed in Q band for HOPG

12.30 – 12.50

 

Komunikat - Magdalena Wencka

Oxidation state and conformation of cobalt in Pd- and Zn- substituted LaCoO3 – a new catalyst for hydrogen production

12.50 – 13.10

 

Komunikat - Grzegorz Leniec

Growth and EPR properties of ErVO4 single crystals

13.10 – 14.30

 

Obiad

Sesja fizyczna i aparaturowa

14.30 – 15.00

 

Wykład - Ryszard Gurbiel

Zastosowanie metody ENDOR w badaniach biocząsteczek

15.00 – 15.30

 

Wykład - Wojciech Kempiński

EPR of nano-carbons

15.30 – 16.00

 

Wykład - Ryszard Krzyminiewski

EPR funkcjonalizowanych nanocząstek

16.00 – 16.30

 

Przerwa kawowa

16.30 – 17.00

 

Wykład - Tomasz Czechowski

Fast EPR imaging with the rapid scan and rotated magnetic field gradient

17.00 – 17.20

 

Komunikat - Kacper Nowak

Zastosowanie żyrotronu jako źródła promieniowania elektromagnetycznego w paramagnetycznym spinowym rezonansie elektronowym

17.20 – 17.40

 

Komunikat - Ryhor Fedaruk

Microwave saturation of EPR lines: multiphoton effects due to magnetic-field modulation

17.40 – 18.00

 

Komunikat – Grzegorz Słowik

Wyznaczanie względnego udziału centrów paramagnetycznych nie spełniających prawa Curie w macerałach metodą pomiaru dwutemperaturowego

18.00 – 19.00

 

Kolacja

 

 

wtorek, 24 czerwca

Sesja chemiczna

9.00 – 9.45

 

Wykład plenarny - Andrzej Ożarowski

High-field EPR studies on binuclear and polynuclear metal complexes

9.45 – 10.15

 

Wykład - Julia Jezierska

Wpływ geometrii mostka w dimerach miedzi(II) na izotropowe i anizotropowe oddziaływanie wymienne. Badania magnetyczne i EPR

10.15 – 10.45

 

Wykład - Jacek Michalik

Paramagnetic centers generated radiolytically in molecular sieves exposed to carbon monoxide

10.45 – 11.10

 

Przerwa kawowa

11.10 – 11.40

 

Wykład - Bohdan V. Padlyak

EPR spectroscopy and optical absorption of the V‑doped borate glasses

11.40 – 12.00

 

Komunikat - Andrzej B. Więckowski

Copper and manganese mixed oxides in zeolites: study of EMR spectra

12.00 – 12.20

 

Komunikat - Krzysztof Kruczała

Badanie mechanizmów degradacji polimerowych membran protonoprzewodzących metodą elektronowego rezonansu paramagnetycznego

12.20 – 12.40

 

Komunikat - Ireneusz Stefaniuk

Analysis and modeling of zero-field splitting parameters for Gd3+ ions at triclinic sites in CsSrCl3

12.40 – 13.00

 

Komunikat - Marian Kuźma

Magnetic transformation in Heusler NiMnIn alloys

13.00 – 14.30

 

Obiad

MagComp - Sesja teoretyczna i spektroskopii komputerowej

14.30 – 15.15

 

Wykład plenarny - Czesław Rudowicz

EMR related problems at the interface between the crystal field Hamiltonians and the zero-field splitting spin Hamiltonians

15.15 – 15.45

 

Wykład - Danuta Kruk

Spektroskopia ESR i 2H NMR - podobieństwa i różnice

15.45 – 16.05

 

Komunikat - Piotr Pietrzyk

Interpretacja molekularna parametrów widm EPR za pomocą relatywistycznych obliczeń DFT

16.05 – 16.25

 

Komunikat - Maciej Witwicki

Application of theoretical methods to g matrix of phosphinyl radicals

16.25 – 16.45

 

Komunikat - Mariusz Radoń

Stany spinowe metali przejściowych i ich znaczenie dla procesu wiązania tlenku azotu (NO). Modelowanie metodami DFT i opartymi na funkcji falowej

16.45 – 17.15

 

Zebranie PG-EMR

17.15 – 18.30

 

Sesja posterowa / przerwa kawowa

19.30

 

Kolacja konferencyjna

 

 

środa, 25 czerwca

Sesja biologiczna

9.00 – 9.30

 

Wykład - Małgorzata Komorowska

Jak informacje uzyskane z widm znaczników spinowych pozwalają na interpretację zjawisk zachodzących w błonach biologicznych

9.30 – 10.00

 

Wykład - Kazimierz Dziliński

EPR spectroscopy of the reduced forms of Fe-porphyrins

10.00 – 10.20

 

Komunikat - Katarzyna Gałecka

Aktywacja trombocytów – pomiary metodą znaczników spinowych

10.20 – 10.40

 

Komunikat - Dariusz Man

Wpływ rozpuszczalników niepolarnych na dynamiczne właściwości błon liposomów. Badania EPR

10.40 – 11.00

 

Komunikat – Małgorzata Dutka

Continuous wave and pulse EPR study of magnetic interactions of Rieskie cluster in rhodobacter capsulatus cytochrome bc1

11.00 – 11.20

 

Przerwa kawowa

11.20 – 11.50

 

Wykład - Zenon Matuszak

Melanin - An unique biological redox system. EPR and electrochemical investigations

11.50 – 12.10

 

Komunikat - Martyna Elas

Three-dimensional imaging of murine tumors using EPR, MRI and US

12.10 – 12.30

 

Komunikat - Ryszard Olchawa

Dynamika warstwy powierzchniowej błon lipidowych: model komputerowy i badania EPR

12.30 – 12.50

 

Komunikat - Maria Jerzykiewicz

Związki kompleksowe jonów metali ciężkich z semichinonami

12.50 – 13.10

 

Komunikat - Antonina Chmura-Skirlińska

The characterization of factors influencing the formation of the g=2 signal in EPR spectra of animal blood

13.10 – 13.30

 

Zamknięcie konferencji

13.30 – 15.00

 

Obiad

Zwiedzanie Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius