Komitet Organizacyjny

  • Zbigniew Sojka - Przewodniczący
  • Czesław Rudowicz - Przewodniczący PG-EMR/EPR
  • Piotr Pietrzyk - Sekretarz
  • Martyna Elas
  • Ryszard Gurbiel
  • Krzysztof Kruczała
  • Józef Mościcki
  • Katarzyna Podolska-Serafin

Kontakt

e-mail: 3forum-emr@chemia.uj.edu.pl