• Julia Jezierska – Uniwersytet Wrocławski, Wrocław - Przewodnicząca
 • Kazimierz Dziliński – Politechnika Częstochowska, Częstochowa
 • Wojciech Froncisz – Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • Marek Godlewski – Instytut Fizyki PAN, Warszawa
 • Niko Guskos – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin
 • Stanisław Hoffmann – Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Poznań
 • Ryszard Hrabański – Politechnika Częstochowska, Częstochowa
 • Wojciech Kempiński – Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Poznań
 • Małgorzata Komorowska – Politechnika Wrocławska, Wrocław
 • Danuta Kruk – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
 • Jerzy Krzystek – Florida State University, Tallahassee
 • Marian Kuźma – Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
 • Jacek Michalik – Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa
 • Józef Mościcki – Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • Andrzej Ożarowski – Florida State University, Tallahassee
 • Bohdan Padlyak – Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra
 • Barbara Pilawa – Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice
 • Czesław Rudowicz – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin
 • Zbigniew Sojka – Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • Ewa Szajdzińska-Piętek – Politechnika Łódzka, Łódź
 • Zbigniew Trybuła – Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Poznań
 • Stefan Waplak – Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Poznań