Wydział Chemii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii oraz Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ mają zaszczyt zaprosić na III Forum Polskiej Grupy EMR/EPR, które odbędzie się w dniach 23 – 25 czerwca 2014 roku w Krakowie.

Polska Grupa EMR/EPR zrzesza krajowe ośrodki badawcze wykorzystujące w swoich badaniach spektroskopię EPR. Na aktywność Grupy składa się między innymi organizowanie konferencji naukowych w cyklu dwuletnim. Dotychczasowe konferencje odbyły się wRzeszowie (2010) i Częstochowie - Hucisku (2012).

III Forum rozpocznie się w poniedziałek 23 czerwca na Wydziale Chemii UJ przy ul. Ingardena 3 w Krakowie. Trzydniowy program będzie obejmował 5 wykładów plenarnych, 10 wykładów, komunikaty oraz sesję posterową. Planujemy również kolację konferencyjną jako uzupełnienie programu merytorycznego oraz zwiedzanie Muzeum UJ Collegium Maius trzeciego dnia konferencji po zakończeniu obrad.

Specjalny zeszyt „Nukleoniki" !!!

Wzorem poprzedniego Forum oprócz materiałów konferencyjnych, zostanie wydany w roku 2015 specjalny numer Nukleoniki z recenzowanymi publikacjami pokonferencyjnymi w języku angielskim. Zeszyt Nukleoniki podsumowujący II Forum EMR-PL można znaleźć pod linkiem: Nukleonika 2013, vol.58, no.3

Serdecznie zachęcamy wszystkich Państwa do rejestracji na III Forum EMR-PL oraz zgłaszania tytułów wystąpień.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
III Forum EMR-PL

Zbigniew Sojka

Wszelkie uwagi i sugestie prosimy przesyłać na adres e-mail organizatorów
3forum-emr@chemia.uj.edu.pl.