• Nowoczesne techniki EMR (HF EPR, FT-EPR, EPRI)
  • Modelowanie kwantowo-chemiczne w spektroskopii EMR i symulacja widm
  • Elektronowy rezonans magnetyczny w fizyce, chemii i w badaniach materiałowych
  • Elektronowy rezonans magnetyczny w biologii i medycynie
  • Nowe rozwiązania aparaturowe i techniki pomiarowe EMR