Opłata konferencyjna obejmuje materiały konferencyjne oraz przerwy kawowe i posiłki w przerwach sesji III Forum EMR-PL. Uczestnictwo w kolacji konferencyjnej jest opcjonalne.

OPŁATA KONFERENCYJNA KOLACJA KONFERENCYJNA
do 30 kwietnia po 30 kwietnia
350 zł 400 zł 150 zł

Wpłat prosimy dokonać do dnia 16 maja 2014 na konto:

Uniwersytet Jagielloński
ul. Gołębia 24
Wydział Chemii
PEKAO S.A. Oddział w Krakowie
18 1240 4722 1111 0000 4858 8982
z dopiskiem: Imię i NazwiskoEMR-PL