Patronat honorowy

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. dr hab. Stanisław Kistryn

 

Organizatorzy

Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 

Wydział Astronomii, Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego
 

Polska Grupa EMR/EPR [PG-EMR/EPR]